Meer Woningen voor Ouderen

Door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  is op het gebied van wonen het  actieplan
"Investeren voor de Toekomst
" ontwikkeld.
Dit plan is niet toevallig ontstaan, de noodzaak om te komen tot meer woningen voor ouderen is van groot belang voor de toekomst (landelijk gezien).

Wij willen dit actieplan "Investeren voor de Toekomst" in Hillegom aan de verantwoordelijke instanties presenteren en gezamenlijk tot een oplossing zien te komen.

Waarom?
 In 2005 was er in Hillegom een behoefte aan 1389 woningen voor 55- plus huishoudens met matige tot ernstige lichamelijke beperkingen.
Zonder ingrijpende maatregelen zal dit aantal oplopen tot 1725 woningen in 2015.
Deze woningen zullen moeten worden gerealiseerd door:

  1. Nieuwbouw
  2. Verbouw
  3. Zorgsteunpunten
  4. Labeling en woningtoewijzing

Er moet dus veel gebeuren!!!!!!!

Gecertificeerd door de (toenmalige) minister Dr. P. Winsenius willen de met succes opgeleide lobbyisten (vanuit de KBO) zich inzetten voor ons prachtige dorp om uiterlijk in 2009 te komen tot voldoende geschikte woningen voor ouderen.

De lobbyisten zijn: 

Dhr. J. van der Hulst
Dhr. N. Turk
Dhr. A. Lemmers
Mevr. C. J. M. Zonneveld
Mevr. A. M. Ligthart

Zij gaan als projectteam lobbyen voor meer geschikte woningen voor ouderen.

De Gemeente, Politieke partijen, Woningstichting PAGO en mogelijk andere partijen stellen in overleg met het Projectteam vast hoe groot het daadwerkelijk tekort in Hillegom is en welke manieren er zijn en ontwikkeld kunnen worden om deze problematiek aan te pakken ten gunste van alle ouderen in Hillegom.