Vereniging van Senioren

KBO Hillegom

 

Belangenorganisatie voor 50-plussers

 

 

 


 

De Vereniging van Senioren KBO Hillegom komt op voor de belangen van 50-plussers en streeft naar medezeggenschap over specifieke ouderenbelangen binnen het gemeentelijk beleid met betrekking tot:
 
  • Gezondheid, zorg en welzijn.
  • Huisvesting. (zie woningen voor ouderen)
  • Woonomgeving en veiligheid.
  • Mobiliteit, vervoer en verkeer.

De KBO Hillegom is aangesloten bij de landelijke Unie KBO te 's-Hertogenbosch.

 

Met ruim 1000 leden is de KBO Hillegom plaatselijk de grootste ouderenorganisatie.

Het contact met de leden wordt onderhouden door ruim 20 contactpersonen.

 

Naast het landelijke maandblad "Nestor" verschijnt 10 maal per jaar het plaatselijke verenigingsblad "Het Kompas" vol met eigen nieuws en bijdragen van leden.  

Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom.

Zie Bestuur

Uw jaarlijkse contributie bedraagt 17,50 per jaar.