Het bestuur

 

 

van de vereniging van senioren KBO Hillegom

Belangenorganisatie voor 50 plussers

 

 

 

email contact: kbo-hillegom@hotmail.com

 

 

Voorzitter

De heer N. Turk

523025

Secretaris  

Mevrouw A.M. Pijpers – Vader

519914

Penningmeester

De heer M.P. Romijn

518569

Coördinatie activiteiten

Mevrouw J. SewaltHuijsmans

516891

Activiteiten

De heer H.C. Dütting

211828

Activiteiten

Mevrouw M. van der Hulst- Schagen

518352

Ledenadministratie

Mevrouw G. Warmerdam – Pieters

518966

Bestuurslid

Mevrouw C.A.T. van Loon-Lamers

520948